Focus Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaalt regelmatig op welke punten zij de focus legt. Dat kunnen bepaalde onderwerpen zijn, branches of technieken.
Bijna alle organisaties verwerken persoonsgegevens en vallen onder het toezicht van de AP. Focus AP Met de komst van de AVG heeft de AP er een aantal grote taken bij gekregen. Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt.
De AP brengt trends en privacyrisico's in kaart. Deze bepalen welke toezichtactiviteiten worden ontplooid binnen welke aandachtsgebieden. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert deze focus als onderdeel van haar totale agenda of toezichtkader. Voorheen werden deze aandachtsgebieden speerpunten genoemd.

Focus AP 2020-2023


 • Datahandel
  Aandachtsgebieden: toezicht op doorverkoop data, internet of things, profilering en behaviorial advertising.
 • Digitale overheid
  Aandachtsgebieden: databeveiliging, smart cities, samenwerkingsverbanden, verkiezingen en microtargeting.
 • Kunstmatige intelligentie (AI) & algoritmen
  Aandachtsgebied: stelsel van toezicht.
Daarnaast zal er actiever worden gehandeld na klachten van burgers, waarvan men verwacht dat er een uitstralingseffect optreedt.
Zie: Focus Autoriteit Persoonsgegevens 2020-2023

Speerpunten AP in 2018 en 2019


 • Overheid
 • Zorg
 • Handel in persoonsgegevens
 • Datalekken
Zie: Toezichtkader Autoriteit Persoonsgegevens 2018-2019
Uit het jaarverslag van de AP over 2018: activiteiten AP in 2018

Speerpunten AP in 2017


 • Nieuwe EU-wetgeving gegevensbescherming
 • Van verzamelen tot profileren
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Beveiliging vanpersoonsgegevens
Zie: Agenda Autoriteit Persoonsgegevens 2017

Speerpunten AP in 2016


 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Big data & profiling
 • Medische gegevens
 • Persoonsgegevens bij de (digitale) overheid
 • Persoonsgegevens in de arbeidsrelatie
Zie: Agenda Autoriteit Persoonsgegevens 2016
Benieuwd of de aandachtspunten van de AP voor uw organisatie gevolgen hebben?
Neem contact met mij op:
Annemarie Vervoordeldonk
Privacy consultant LLM, CIPP/E, CIPM
Certified consultant PrivacyPerfect
Annemarie Vervoordeldonk : privacyjurist & FG/DPO