De Zwaan

Privacyadvies

Privacyadvies

Hulp bij opstellen privacybeleid


Een van de belangrijkste verplichtingen onder de AVG is de plicht om te kunnen aantonen dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Deze verantwoordingsplicht komt er in feite op neer dat u privacybeleid opstelt. Niet alle organisaties hebben hiervoor de kennis in huis. Ze lopen tegen diverse vragen op, zoals:
 • Hoe creëren we bewustwording bij onze medewerkers?
 • Welke rechten hebben onze klanten met betrekking tot hun gegevens?
 • Hoe kunnen we aan die rechten tegemoetkomen?
 • Hoe zetten we een verwerkingsregister op?
 • Wanneer moet ik een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren – en hoe doe ik dat?
 • Hoe bereid ik mij zo goed mogelijk voor op een datalek?
 • Moeten wij een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?
 • Hebben we extra resources nodig?
 • Last but not least, wat is de impact hiervan op onze core business?

Incidenteel privacyadvies


Soms is incidentele ondersteuning noodzakelijk: privacyadvies met betrekking tot een specifieke casus of een project. We noemen enkele voorbeelden:
 • Er heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan waaruit mogelijk een datalek voortvloeit. Hoe nu te handelen?
 • De wens bestaat een nieuwe applicatie voor het monitoren van e-mailverkeer aan te schaffen. Hoe informeren we onze werknemers? En zijn er nog andere zaken waar we aan moeten denken?
 • Hoe bepalen we of er een DPIA voor dat nieuwe project moet worden uitgevoerd?
 • Moeten we een verwerkersovereenkomst met dat nieuwe salarisadministratiekantoor afsluiten? En wat moeten we daarin regelen?
 • Onze leverancier stelt dat het geen probleem is als onze klantgegevens op een server in de VS worden ondergebracht. Klopt dat?

Het nut van goed privacyadvies


Privacyvragen Privacy draait om persoonsgegevens. Gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers. De manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, zegt iets over een bedrijf. Het is onderdeel van de marketing- en communicatiestrategie. Komt een organisatie door een privacyincident negatief in het nieuws, dan gaat dit algauw ten koste van haar reputatie.

Of het nu gaat om structureel of incidenteel privacyadvies, het resultaat staat of valt met een heldere formulering van uw hulpvraag. Wij beseffen dat de complexiteit van de materie het lastig maakt de juiste vragen te stellen.
Een kennismakingsgesprek biedt de mogelijkheid uw eerste vragen en onze werkwijze op elkaar af te stemmen.
Neem contact met mij op:
Annemarie Vervoordeldonk
Privacy consultant LLM, CIPP/E, CIPM
Annemarie Vervoordeldonk : privacyjurist & FG/DPO