De Zwaan en Hotel New York

Privacytraining

Privacybewustwording creëren


De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Iedereen binnen een organisatie die met persoonsgegevens omgaat, moet zich bewust zijn van deze regels en van de impact die zij hebben op bestaande (en nieuwe) processen en gebruiken. Hoe goed bedoeld ook, het introduceren van een lijstje met do's en don'ts of het uitbreiden van de huisregels is in de meeste gevallen niet voldoende. Als er een keer een onderzoek door de toezichthouder plaatsvindt, is het wel zo fijn als de organisatie kan aantonen dat zij haar medewerkers regelmatig traint. Zo'n onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens kan plaatsvinden naar aanleiding van een incident, maar ook bij wijze van steekproef.

Wat is belangrijk voor een succesvolle training?


Privacytraining medewerkers
  • Eerst en vooral: steun van het (hogere) management. Voor veel bedrijven betekent de introductie van de AVG niets minder dan een cultuuromslag die in alle lagen van de organisatie voelbaar is. Het management dient hierin het voortouw te nemen: goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Afstemming van de inhoud van de training op het publiek: een HR-medewerker zal in de regel anders moeten worden getraind dan een juridisch medewerker of iemand van de afdeling Verkoop.
    Vaak bestaat de eerste helft van een trainingssessie uit een basistraining van bijvoorbeeld een uur, waarin de beginselen van de AVG worden uitgelegd. In de tweede helft wordt vervolgens ingezoomd op praktijkcases die relevant zijn voor het specifieke publiek. Vandaar dat de tweede helft van een trainingssessie voor Personeelszaken verschilt van die voor Juridische Zaken.
  • Uigebreide mogelijkheid tot vragen stellen - bij voorkeur vragen die binnen de organisatie of afdeling leven.
  • Niet onbelangrijk: een trainer die de theorie beheerst, de praktijk goed kent en het onderwerp met enthousiasme weet te brengen.

Privacytraining: resultaten en follow-up


Een goede training levert gemotiveerde medewerkers op. Het is belangrijk dat zij de opgedane kennis in praktijk te kunnen brengen. Vaak blijkt dat er in de periode direct na de training veel vragen opkomen. Voor een succesvolle uitrol van de kennis kan een follow-up-sessie wenselijk zijn. Ook de aanwezigheid van een interne vraagbaak in de vorm van een privacy officer kan hieraan bijdragen. De vragen én oplossingen uit de praktijk kunnen het privacybeleid of de huisregels op dit gebied verder optimaliseren.

Producttrainingen


Naast algemene privacytrainingen verzorgen wij ook productspecifieke trainingen. Voor PrivacyPerfect bijvoorbeeld zijn wij certified training center. Meer informatie: PrivacyPerfect trainingen

Taal en doelgroep


Wij geven trainingen in het Engels en in het Nederlands, op locatie en op afstand. Ook webinars behoren tot de mogelijkheden. We kunnen een training afstemmen op het niveau van de cursisten. Een AVG-training voor juristen heeft een andere inhoud en diepgang dan een training voor bijvoorbeeld HR-medewerkers.
Een presentatie tijdens de kennismaking geeft u een goede indruk van de mogelijkheden.
Neem contact met mij op:
Annemarie Vervoordeldonk
Privacy consultant LLM, CIPP/E, CIPM
Certified consultant PrivacyPerfect
Annemarie Vervoordeldonk : privacyjurist & FG/DPO